Weekly Highlights and Brochures

Contact us

RADJU MARIJA

Studio:
(+356) 21 453 106

Office:
(+356) 21 453 105

 

 

Mobile App

Android devices
 
Apple devices
 
Windows Phone devices
 

VI World Conference
“On the roads of the world with Mary”
Collevalenza – 25-30 October 2015 

STREAMING AUDIO LIVE

 

 Low quality:  Streaming Audio LQ      High quality:  Streaming Audio HQ 

 

STREAMING VIDEO LIVE

 

This is schedule of events that will be broadcast live audio and video

 

SATURDAY 25 OCTOBER

From 6.30pm to 7.30pm (Italy Time) Holy Mass – Beginning of WF Convention

MONDAY 26 OCTOBER

9.00am to 11.30am - Conferences of Mr. Ferrario and Fr. Livio
6.00pm to 7.30pm:  Holy Rosary and Holy Mass with Vespers

TUESDAY 27 OCTOBER

6.00pm to 7.30pm:  Holy Rosary and Holy Mass with Vespers

WEDNESDAY 28 OCTOBER

6.00pm to 7.30pm:  Holy Rosary and Holy Mass with Vespers

THURSDAY 29 OCTOBER

9.00am to 10.00am Holy Mass in St. Peter Basilica - Vatican
12.00pm Private Audience (streaming audio live) with Pope Francis
7.00pm Private Audience (streaming video delayed) with Pope Francis

FRIDAY 30 OCTOBER

11.30am to 12.30pm Holy Mass – End of WF Convention 2015

 

Welcome

L-GĦAQDA FID-DIVERSITA’

Għal dawk li jsegwu il-linja pastorali tal-Qdusija tiegħu Papa Franġisku: l-Omeliji, il-Katekeżijiet, u l-interventi tiegħu, jintebaħ kemm il-Papa Bergoglio għandu fil-ħsieb tiegħu l- familja. Kemm meta jiltaqa’ mal-familji, jew ma’ awtoritajiet li b’xi mod għandhom x’jaqsmu ma’ din ir-realta’ tal-familja, il-Papa jurina x’jeħtieġ biex fil-familja jkun hemm l-għaqda fid-diversita’.

Segwejna b’attenzjoni l-ewwel parti tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar l-isfidi ġodda li qed tiltaqa’ magħhom il-familja u l-missjoni tal-knisja b’risq il-familja. Is-sinodu jsemmi għadd kbir ta’ sfidi li sa ftit snin ilu ħadd qatt ma kien joħlom bihom: żdied in-numru ta’ dawk li ma jersqux lejn is-sagrament taż-żwieġ, żdied l-għadd ta’ żgħażagħ li jikkoabitaw, l-unjonijiet bejn persuni ta’ l-istess sess, persuni divorzjati, familja b’ġenitur wieħed, u tant u tant sitwazzjonijiet li jġibu fix-xejn valuri umani u insara dwar il-familja. Bdana kollu s-saħħa tal-familja tibqa’ dak li dejjem kienet skond il-pjan t’Alla.

Radju Marija kemm-il darba smajna u intbaħna kemm dan il-mezz ma jiddependix minn persuna waħda. Radju Marija huwa familja, familja kbira il-“World Family” taħt il-patroċinju ta’ Marija SS. Bħal kull familja anke Radju Marija jrid jilqa’ l-isfidi ta’ żmienna, kultant ikunu sfidi iebsin. Imma s-saħħa ta’ dan l-istazzjoni ta’ evanġelizazzjoni mhix fil-ħila ta’ dik il-persuna jew l-oħra. Il-mixja li qabad Radju Marija tiddependi mill-għaqda fost dawk li jemmnu fil-kelma ta’ Ommna Marija li qalet fit-tieġ ta’ Kana “Agħmlu dak li jgħidilkom Hu”. Jekk dan iseħħ, Radju Marija jkompli l-mixja tiegħu. Sakemm lil Ġesu’ nibqgħu inħalluh jissuġġerilna u aħna nimxu ‘l quddiem għal pass Tiegħu, Radju Marija, anke meta jgħaddi mill-isfidi tal-ħajja, jkompli jkun dak li dejjem kien s’issa: Leħen Nisrani fid-dar tiegħek.

Patri Ġorġ Zammit OFM Conv.

             

Poll

Currently no active poll.

New

 

This Week's Highlights

Facebook Updates

Books For Sale!

 

Materjal ghal-Bejgh

Support us